ข่าวประกาศ

  • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  • 21/10/2016 22:04

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช […]

ดูทั้งหมด
  • แจ้งเลื่อนวันหมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก มาเป็น วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

แจ้งเลื่อนวันหมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก มาเป็น วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

  • 06/09/2016 03:38

แจ้งเลื่อนวันหมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๙
จากเดิม วันที่ […]

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

นักเรียน

  • สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ครั้งที่ ๖๖

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ครั้งที่ ๖๖

  • 16/09/2016 00:27

 

 
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง […]

  • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12

  • 13/07/2016 21:32

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
“หาดใหญ่วิชาการ” […]

ดูทั้งหมด
บุคลากร

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง