ข่าวประกาศ

ดูทั้งหมด
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ

 • 29/03/2015 10:58

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ
ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์  โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม […]

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ Pre – PT โรงเรียนพัทลุง” ประจำปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ Pre – PT โรงเรียนพัทลุง” ประจำปีการศึกษา 2557

 • 27/02/2015 06:18

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ Pre – PT โรงเรียนพัทลุง” […]

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

 • คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์เข้ารับการอบรม “มิติใหม่การศึกษาไทย เพื่อสร้างคนดีที่พึงประสงค์ ให้กับลูกหลานคนเมืองลุง” จัดโดย เทศบาลเมืองพัทลุง ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน(BCL) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์เข้ารับการอบรม “มิติใหม่การศึกษาไทย เพื่อสร้างคนดีที่พึงประสงค์ ให้กับลูกหลานคนเมืองลุง” จัดโดย เทศบาลเมืองพัทลุง ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน(BCL) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

 • 20/11/2015 23:39
ดูทั้งหมด
นักเรียน

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภกานต์ ดวงจินดา และเด็กชายเตชินท์ มงคลอิสรา ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย (ปฐมวัย) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภกานต์ ดวงจินดา และเด็กชายเตชินท์ มงคลอิสรา ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย (ปฐมวัย) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 • 18/10/2015 15:17

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เด็กชายพงค์ภักดิ์ มะโนเรศ และเด็กชายวัชระกฤต หาญณรงค์ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 – ป.6) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เด็กชายพงค์ภักดิ์ มะโนเรศ และเด็กชายวัชระกฤต หาญณรงค์ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 – ป.6) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 • 18/10/2015 15:06

    […]

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเฟริษา ส่งแสง เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา และเด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองพูน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.4 – ป.6) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเฟริษา ส่งแสง เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา และเด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองพูน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.4 – ป.6) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 • 18/10/2015 14:58

   […]

ดูทั้งหมด
 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคันธรส ชูช่วย ,เด็กหญิงทิชาภรณ์ โรจนรัตน์ , เด็กหญิงนันทวัน สานุสรณ์ และเด็กหญิงวรรณกานต์ มีไข่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 33 “ท่าตะเภาเกมส์” จ.ชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคันธรส ชูช่วย ,เด็กหญิงทิชาภรณ์ โรจนรัตน์ , เด็กหญิงนันทวัน สานุสรณ์ และเด็กหญิงวรรณกานต์ มีไข่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 33 “ท่าตะเภาเกมส์” จ.ชุมพร

 • 31/10/2015 09:05

[…]

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคันธรส ชูช่วย ,เด็กหญิงทิชาภรณ์ โรจนรัตน์ และเด็กหญิงนันทวัน สานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 33 “ท่าตะเภาเกมส์” จ.ชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคันธรส ชูช่วย ,เด็กหญิงทิชาภรณ์ โรจนรัตน์ และเด็กหญิงนันทวัน สานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 33 “ท่าตะเภาเกมส์” จ.ชุมพร

 • 31/10/2015 09:00

[…]

 • ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาและนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาและนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558

 • 10/08/2015 16:20

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน […]

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บุคลากร

ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง