ข่าวประกาศ

  • นักเรียนพร้อมครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ

นักเรียนพร้อมครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ

  • 30/08/2014 21:07

นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ พร้อมครูผู้ฝึกซ้อม ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง […]

  • วันสอบปลายภาค

วันสอบปลายภาค

  • 28/08/2014 13:35

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ได้แจ้งกำหนดการสอบวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 1 วันที่ 3 […]

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

นักเรียน

บุคลากร

ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง