ข่าวประกาศ

 • เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เข้ารับรางวัล “เด็กดีเด่น” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560

เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เข้ารับรางวัล “เด็กดีเด่น” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560

 • 16/01/2017 23:33

เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เข้ารับรางวัล “เด็กดีเด่น”
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

ดูทั้งหมด
 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

 • 10/01/2017 17:00

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
ได้รับเหรียญทองลำดับที่ […]

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

นักเรียน

 • เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เข้ารับรางวัล”เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด เข้ารับรางวัล”เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 • 11/01/2017 16:31

เด็กหญิงชนัญชิดา […]

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

 • 10/01/2017 17:00

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ […]

ดูทั้งหมด
 • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

 • 11/01/2017 15:49

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ […]

 • การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

 • 21/12/2016 14:37

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ […]

 • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34

 • 12/12/2016 23:19

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก […]

ดูทั้งหมด
บุคลากร

ดูทั้งหมด
 • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

 • 11/01/2017 15:49

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ […]

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

 • 10/01/2017 17:00

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ […]

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจนะ ระดับจังหวัดพัทลุง โดยสถาบันพุทธวจนะ จังหวัดพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจนะ ระดับจังหวัดพัทลุง โดยสถาบันพุทธวจนะ จังหวัดพัทลุง

 • 28/12/2016 17:39

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการเข้าร่วมแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจนะ ระดับจังหวัดพัทลุง
โดยสถาบันพุทธวจนะ […]

ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง