ข่าวประกาศ

 • กีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี 2560

กีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี 2560

 • 20/06/2017 10:51

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี 2560
เตรียมตั้งแถวขบวนพาเหรด
[…]

 • นักเรียนไปสาธยายพุทธวจนในงานสมโภชพระพุทธฯ เมื่อวันที่10 และ12 มิถุนายน 2560

นักเรียนไปสาธยายพุทธวจนในงานสมโภชพระพุทธฯ เมื่อวันที่10 และ12 มิถุนายน 2560

 • 14/06/2017 13:52

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ไปสาธยายพุทธวจนในงานสมโภชพระพุทธฯ
เมื่อวันที่10 และ12 มิถุนายน 2560 
[…]

ดูทั้งหมด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นอนุบาล(MEP) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นอนุบาล(MEP) ประจำปีการศึกษา 2560

 • 05/03/2017 16:23

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นอนุบาล(MEP)
ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

*หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว วันจันทร์ที่ 6 […]

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองลำดับที่2 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

 • 10/01/2017 17:00

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภูผา นาคฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
ได้รับเหรียญทองลำดับที่ […]

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม


นักเรียน

 • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

 • 11/01/2017 15:49

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ […]

 • การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “101 เกมส์”

 • 21/12/2016 14:37

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ […]

 • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34

 • 12/12/2016 23:19

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก […]

ดูทั้งหมด
บุคลากร

 • ผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 • 05/02/2017 22:17

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ […]

ดูทั้งหมด
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ของเล่นแสนสนุก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ของเล่นแสนสนุก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • 21/03/2017 10:37

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางกิตติรัตน์  […]

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องหั่นผักและผลไม้ จัดทำโดย  เด็กหญิงศุภวรรณ นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องหั่นผักและผลไม้ จัดทำโดย เด็กหญิงศุภวรรณ นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

 • 26/02/2017 20:30

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ […]

 • นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้รับรางวัลเนื่องในวันตลาดนัดวิชาการสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้รับรางวัลเนื่องในวันตลาดนัดวิชาการสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2559

 • 15/02/2017 18:57

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ได้รับรางวัลเนื่องในวันตลาดนัดวิชาการสตรีพัทลุง […]

ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง